Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. έχει στο ενεργητικό της πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στην επίλυση και διαχείριση περιβαλλοντικών ζητημάτων με κύρια δραστηριότητα την επεξεργασία αστικών λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων.

 


Αστικά λύματα
Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε, λειτουργούμε και συντηρούμε Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων για κοινότητες με πλυθησμός μερικών εκατοντάδων κατοίκων εως πόλεις με αρκετές δεκάδες χιλιάδες κατοίκους. Έχουμε μεγάλη εμπειρία σε εγκαταστάσεις ενεργού ιλύος (συστήματα αιωρούμενης βιομάζας-suspended growth), αλλά και σε άλλες  σύγχρονες τεχνολογίες (τεχνολογίες μεμβρανών-MBR, συστήματα προσκολλημένης βιομάζας-attached growth κ.λ.π.).

 

Βιομηχανικά απόβλητα
Από το 1993 η εταιρεία έχει κατασκευάσει, με το "κλειδί στο χέρι" (turn key poject) εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων σε :

  • Βιομηχανικά Σφαγεία
  • Βαφεία   
  • Βιομηχανίες ζαχαροπλαστικής και τροφίμων
  • Βιομηχανίες Γάλακτος

Συστήματα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων

Ενεργός ιλύς - Δευτεροβάθμια
H δευτεροβάθμια επεξεργασία περιλαμβάνει βιολογικό καθαρισμό με σχεδόν πλήρη απομάκρυνση (>95%) των οργανικών συστατικών.
Ενεργός ιλύς - Τριτοβάθμια
Η τριτοβάθμια επεξεργασία πραγματοποιείται σε μια Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων όταν τα επεξεργασμένα υγρά διοχετεύονται σε χαρακτηρισμένο ευαίσθητο αποδέκτη. Τότε, γίνεται απομάκρυνση του αζώτου και του φωσφόρου με Βιολογικές μεθόδους ή/και με την χρήση χημικών.
Φυσικά συστήματα σε τεχνητούς υγροβιότοπους
Φυσικά συστήματα σε τεχνητούς υγροβιότοπους επιφεναειακής ή υποεπιφανειακής ροής για ελαχιστοποίηση λειτουργικού κόστους στις περιπτώσεις που υπάρχει επαρκής έκταση.
Συστήματα Βιοδίσκων
Συστήµατα βιοδίσκων (Rotating Biological Contactors): Η μονάδα των βιοδίσκων αποτελείται από σειρά κατακόρυφων κυκλικών δίσκων συνήθως από ανθεκτικό συνθετικό υλικό. Περιστρέφονται γύρω από οριζόντιο άξονα σε ημικυλινδρική προκατασκευασμένη δεξαμενή, από πολυπροπυλένιο ή ανοξείδωτο χάλυβα. Οι δίσκοι είναι βυθισμένοι στα λύματα κατά  40-45% και καθώς περιστρέφονται με μικρή ταχύτητα, η επιφάνειά τους έρχεται περιοδικά σε επαφή με το οργανικό φορτίο των λυμάτων και τον ατμοσφαιρικό αέρα. Με τον τρόπο αυτό ευνοείται η ανάπτυξη αερόβιας βιολογικής μεμβράνης στην επιφάνειά τους. Η μέθοδος αυτή επεξεργασίας παρουσιάζει ιδιαίτερα χαμηλό λειτουργικό κόστος.
Επεξεργασία Στραγγιδίων από ΧΥΤΑ
Τα στραγγίδια που παράγονται στους χώρους υγειονομικής ταφής  απορριμμάτων είναι ιδιαίτερα επιβεβαρυμένα και η επεξεργασία τους αποτελεί πρόκληση. Η Μηχανική Περιβάλλοντος Α.Ε.  εφαρμόζει τεχνολογίες οι οποίες περιλαμβάνουν συστήματα SBR, MBR καθώς και τελική επεξεργασία με αντίστροφη όσμωση.

Συστήματα MBBR
Η τεχνολογία χρήσης μεμβρανών αποτελεί την πιο πρόσφατη και πιο δυναμική εξέλιξη στον κλάδο. Εξασφαλίζει υψηλής ποιότητας επεξεργασμένα λύματα και μειώνει τον απαιτούμενο διαθέσιμο χώρο καθώς καταργεί τα στάδια καθίζησης – απολύμανσης.
COMPACT βιολογική επεξεργασία
Compact συστήματα για οικισμούς από 5.000-15.000 κατοίκους. Αξιοποιώντας την τεχνολογία MBBR, μπορούμε να σχεδιάσουμε εγκαταστάσεις επεξεργασίας με ελάχιστες απαιτήσεις σε οικόπεδο και ακόμη αν αυτό απαιτείται με κλειστές δεξαμενές, συνδεδεμένες με σύστημα απόσμησης.
Βιομηχανικά απόβλητα
Για την επεξεργασία των βιομηχανικών αποβλήτων εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, μέθοδοι φυσικοχημικής επεξεργασίας είτε με καθίζηση, είτε με επίπλευση, βιολογική επεξεργασία, φίλτρανση, οξείδωση με όζον κ.λ.π.